Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Kontaktirajte nas
Za dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte

 

Adresa:
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Franje Kuhača 20
31000 Osijek

 

Kontakt osoba:
prof.dr.sc. Stela Jokić

E-mail adresa:
stela.jokic@ptfos.hr