Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku

Članovi projektnog tima na studijskom putovanju u Austriji

10 članova projektnog tima sa Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek te Medicinskog fakulteta Osijek boravilo je u periodu od 26. do 28. siječnja 2020. godine u Austriji. Cilj studijskog putovanja bio je posjet „primjerima dobre prakse“ (Human technology Styria, ACIB – Austrijski centar za biotehnologiju; TU Graz).  

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.