Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku

Prilog o radionicama provedenim u sklopu seminara „Primjena rekombinantne DNA tehnologije u biotehnologiji"

U periodu od 28. rujna do 02. listopada 2020. održavao se petodnevni seminar na temu „Primjena rekombinantne DNA tehnologije u biotehnologiji" koja se organizirao u sklopu projekta „Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku (UP.03.1.1.02.0004). Seminar je bio namijenjen studentima preddiplomskih studija Medicinskog fakulteta, Odjela za kemiju i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 

Cilj radionica je bio upoznati studente s molekularno-genetičkim pristupima i metodama pomoću kojih je moguće dobiti rekombinantnu DNA u svrhu razvoja i proizvodnje novih proizvoda s primjenom u medicini, industriji i poljoprivredi. Za sve sudionike bio je organiziran ručak i osvježenje tijekom održavanja radionica.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.