Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku

Radionica „Primjena rekombinantne DNA tehnologije u biotehnologiji"

Radionica „Primjena rekombinantne DNA tehnologije u biotehnologiji" koja se održava u sklopu projekta „Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku provodi se ovih dana na Medicinskom fakultetu Osijek za studente preddiplomskih studija Medicinskog fakulteta, Odjela za kemiju i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.