Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku

Studij Biotehnologije na engleskom jeziku

U svrhu poboljšanja kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki i Medicinski fakultet, u suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera, u sljedeće dvije godine namjeravaju pokrenuti novi interdisciplinarni diplomski studij Biotehnologije na engleskome jeziku. Najavljeno je to na uvodnoj konferenciji predstavljanja projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda s gotovo 1,78 milijuna kuna.

- Novi studij izvodit će se u dva modula. Jedan će modul biti Industrijska biotehnologija i izvodit će ga ponajviše profesori s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, a modul Medicinska biotehnologija izvodit će većinom profesori s Medicinskog fakulteta – kaže izv. prof. dr. sc. Stela Jokić, prodekanica za znanost na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, jedna od koordinatorica projekta.

- Cilj nam je povećati dolaznu mobilnost stranih studenata na fakultete te povećati međunarodnu vidljivost i konkurentnost našeg Sveučilišta – dodaje. Prodekanica za nastavu i studente na Medicinskom fakultetu prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac kaže kako su ciljana populacija studenti iz Mađarske, Njemačke, Austrije i drugih zemalja EU-a. Doprinos je to internacionalizaciji obaju fakulteta u interdisciplinarnom području Biotehnologije zajedničkim modulima.

- Iskoristit ćemo naša znanja i vještine, humane resurse i infrastrukturne kapacitete kako bismo povećali mobilnost naših studenata i vidljivost Sveučilišta. Isto tako odradit ćemo unaprjeđenje jezičnih kompetencija nastavnika koji će sudjelovati u izradi i provođenju studijskih programa – istaknula je prodekanica Glavaš Obrovac. Prvi je to studij na engleskom jeziku na oba fakulteta, no Medicinski fakultet prije samo nekoliko dana najavio je i diplomski studij Medicine na njemačkome jeziku.

Izvor: J. Pejaković - Glas Slavonije

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.