Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.