Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku

Započeo individualni tečaj engleskog jezika

Dana 14.01.2020. održan je inicijalni sastanak sa tvrtkom LINGUA d.o.o. i budućim polaznicima tečaja engleskog jezika. Usluga usavršavanja jezičnih kompetencija podrazumijeva održavanje individualnih tečajeva engleskog jezika za nastavno i nenastavno osoblje u trajanju od 20 punih sati po polazniku za ukupno 40 osoba.

Planiranim usavršavanjem znanja engleskog jezika unaprijedit će se kompetencije nastavnika, suradnika i administrativnog osoblja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Medicinskog fakulteta Osijek.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.