Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku

Završna konferencija projekta prikazana na STV

Završna konferencija projekta Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija "Biotehnologija" na engleskom jeziku, koji se financira iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ (odobreni iznos financiranja 1.776.323,15 kn), a nastao u suradnji Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Medicinskog fakulteta Osijek te Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prikazana je u prilogu na STV-u.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.