Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

O čemu se radi?

Naziv projekta:

Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku

Nositelj projekta:

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Partneri na projektu:

Medicinski fakultet Osijek

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Akronim projekta:

„IMBioTech

Fond:

Europski socijalni fond (ESF)

Operativni program:

„Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Poziv:

„Internacionalizacija visokog obrazovanja“ 

Ukupna vrijednost projekta:

1.776.323,15 kn (bespovratna sredstva)

Razdoblje provedbe projekta:

12.10.2018. – 12.10.2020. (24 mjeseca)

Projekt „Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku u skladu je s brojnim strateškim dokumentima na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini

Radom na ovom projektu razvit će se kurikulum za zajednički interdisciplinarni program diplomskog studija na engleskom jeziku

Planiranim usavršavanjem znanja engleskog jezika unaprijedit će se kompetencije nastavnika, suradnika i administrativnog osoblja

Pokretanjem ovog zajedničkog studijskog programa, ali i umrežavanjem s inozemnim institucijama, planiranim u okviru rada na ovom projektu, doprinijet će se boljoj dolaznoj mobilnosti nastavnika i studenata iz inozemstva. Isto tako, i većoj međunarodnoj vidljivosti, kompetetivnosti i konkurentnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ovaj studij dat će mogućnost svim zainteresiranim studentima s odgovarajućim predznanjem iz različitih područja da nakon završenog preddiplomskog studija upišu ovaj studij.