Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek

Stela Jokić
prof. dr. sc.
Voditelj projekta (ISPRED PTFOS-A)

Ljubica Glavaš-Obrovac
prof. dr. sc.
Voditelj projekta (ispred MEFOS-a)

Drago Šubarić
prof. dr. sc.
Koordinator projekta (ispred UNIOS-a)